نوشته‌ها

هدایای تبلیغاتی

کدام نوع تبلیغات چاپی برای کسب و کار شما سودمند است ؟

/
تبلیغات چاپی و دیجیتالی در دنیای آنلاین و فیزیکی کلید اصلی موفقیت هر کسب…

چاپ سبز

/
چاپ سبز چاپ سبز حرکتی صنعتی است، که طی سالهای اخیر به شتاب ثابت…

ویژگی های کاغذ و مقوا

/
ویژگی های کاغذ و مقوا کاغذ و مقوا از مهم ترین سطوح چاپ شوند…

نظارت بر چاپ

/
چاپ مجموعه ای ازکارهای معین و مستقل از یکدیگر است که برای انجام …

انواع روش های چاپی

/
تنوع کنونی در رسانه ی چاپ مدیون پیشرفت های علمی بسیاری می باشد که خود…

مزایا و کاربرد چاپ افست

/
مزایا و کاربرد جاپ افست روش افست برای کارهای حرفه ای و مواقعی که بخ…

چاپ افست

/
چاپ افست یا همسطح از تقابل و تضاد آب و چربى بوجود می آید در این …

فولدر چیست ؟

/
فولدر ابزاری است که از طریق آن می توان دسته ای از اوراق و اسناد را ب…

بروشور چیست ؟

/
بروشور (Brochure) ، وسیله ای است برای بیان توضیحات کامل یک محصول و …

چاپ کاتالوگ

/
کاتالوگ به دفترچه یا کتابچه کاملی گفته می شود، که به معرفی مح…